Terms and Conditions

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

Hükümler ve Koşulları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Web sitesine (“Site”) erişiminizde ve Siteyle ilgili kullanımlarınızda bu Hüküm ve Koşullar uygulanacaktır.

İşbu Hükümler ve Koşullar metninde, Gizlilik Politikası’nda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanuna ilişkin politikalarda yer verilen “Müşteri”, “Kullanıcı”, “Siz” ve “Sizin” ifadeleri websitesine bağlanan ve işbu Hükümler ve Koşullara uymakla yükümlü kişiyi ifade eder. “Şirket”, “Şirketimiz”,”Biz”ve “Bizim” ifadeleri” Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Properties PJSC.’ye (“Emaar”) hakim ve bağlı şirketlerini, iştiraklerini, yan ortaklıklarını ifade eder. “Taraf” ve “Taraflar” Şirketimizi ve Siz’i ifade etmektedir.

KABUL

Bu siteyi kullanmakla, Emaar Hüküm ve Koşularını kabul etmiş oluyorsunuz. BU POLİTİKADA BELİRTİLENLERİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYIN. Bu politikanın şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Emaar’a ve/veya iştiraklerine ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Sitedeki sayfalar, sayfaları gösteren ekranlar, bu sayfa ve ekranlarda yayınlanan bilgi ve materyaller ve bunların düzenlenmesi ile ilgili telif hakları, aksi belirtilmediği sürece Emaar’a aittir.

TİCARET MARKALARI

Bu web sitesinde yayınlanan ticaret ve hizmet markaları, Emaar’a, hâkim ve bağlı şirketlerine, iştiraklerine, tedarikçilerine ve/veya yan kuruluşlarına aittir ve bu ticaret ve hizmet markaları ile ilgili tüm haklar saklıdır.

BİLGİ VE MATERYALLERİN KULLANIMI

Bu sayfalarda yayınlanan gerek bilgi ve materyaller gerekse Hüküm ve Koşullar ve tanımlamalar değişikliğe tabidir. Ürün ve hizmetler, her coğrafi bölgede mevcut olmayabilir. Emaar, belirli ürün ve hizmetler için uygun olup olmadığınızı, yapacağı son tespit ve kabulle belirleyecektir.

Emaar olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (hep birlikte “Çerezler” olarak anılacaktır) faydalanmaktayız.

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

TAAHHÜTTE BULUNULMADIĞI

Metin, şekil, link ve diğer unsurlar dahil olmak üzere bu sitede yer alan tüm bilgi ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Emaar, bu bilgi ve materyallerin doğruluğu, yeterliliği ya da tamlığı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve burada yer alan hatalar veya ihmallerle ilgili sorumlulukları açık bir şekilde reddetmektedir. Üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet hakkı, ticari amaçlarla kullanım, belirli bir amaca uygunluk, virüs yer almamasına ilişkin taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi ya da materyallerle ilgili herhangi bir zımni, sarih ya da hukuki bir taahhütte bulunulmamaktadır.

SORUMLULUĞUN REDDİ

Emaar, bu site ya da bu sitenin kullanılması, veya herhangi bir tarafın bu siteyi kullanamaması veya sitenin içeriğine duyulan güven, ya da herhangi bir performans arızası, sitenin çalışması ya da bilgilerin iletilmesinde hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme ya da arıza olması, virüs veya hat veya sistem arızası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, doğrudan ya da dolaylı, özel, arızi ya da bir olay sonucu oluşan zarar, ziyan veya masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, meydana gelecek zararlardan hiçbir surette, Emaar’a ya da temsilcilerine söz konusu zarar, ziyan veya masrafların oluşabileceği bildirilmiş olsa bile sorumlu tutulmayacaktır; diğer internet kaynakları ile kurulan hiper bağlantıların riskleri tarafınıza aittir; Emaar, bu kaynakların içeriğini ve doğruluğunu, bu kaynaklarda belirtilen görüşleri ve bu kaynaklarda yer alan diğer linkleri araştırmak, doğrulamak, izlemek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Bu Sorumluluğun Reddi maddesi, kanunların müsaade ettiği azami ölçüde uygulanacaktır.

SUNULAN BİLGİLER

Site ve/veya platform üzerinden Emaar’a sunduğunuz tüm bilgiler, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde işlenmektedir. Emaar Group Kişisel Verilerin Korunması Politikasına http://portal.emaarsquaremall.com adresinden ulaşabilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu bildirimin Hüküm ve Koşulları herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın her zaman değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler, değişikliğe uğramış olan Politika metninin “http://www.emaarsquaremall.com”, “http://www.emaarakvaryum.com”, “http://www.emaar.com.tr” veya “http://portal.emaarsquaremall.com” sitesinde paylaşılması ile birlikte geçerlilik kazanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Bu web sitesine girmekle ve bu sitede sunulan olanakları, ürünleri ve hizmetleri almakla, siteye erişiminiz ve söz konusu olanakların, ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili hususların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu konuda münhasıran İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.

EMAAR GROUP KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Properties PJSC.’nin hakim ve bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (bundan sonra “Emaar” ” tarafımıza” “tarafımız” ya da “tarafımızın ” şeklinde anılacaktır), kişisel verilerinizin gizliliğini korumaya ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uymaya büyük özen göstermektedir.

Bu Emaar Group Kişisel Verilierin Korunması Politikası (“KVKK Politikası”) ve Veri Kullanım Bildirisi (“Bildiri”), siteyi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili bilgileri nasıl işlediğimizi yani; ne şekilde topladığımızı, işlediğimizi ve haklarınızı anlatmaktadır.

Kabul

Bu siteyi ziyaret etmekle, Bildiri’yi kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu Bildiri de belirtilenleri kabul etmiyorsanız, bu siteyi ziyaret etmemenizi ve sunulan hizmetleri kullanmamanızı rica ederiz. Bu Bildiri’nin şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Emaar’a ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Çerez Politikası