بیان رضایت‌نامه حفاظت از اطلاعات مشتریان

این بیان رضایت‌نامه (رضایت‌نامه) از طرف شخص با مشخصات زیر (صاحب اطلاعات) تهیه و تنظیم شده است.

1ـ موضوع

موضوع این رضایت‌نامه، حفاظت از اطلاعات شخصی مشتریان گروه عمار و سیاست‌های حفاظت از اطلاعات شخصی گروه عمار بر اساس قوانین، مقررات و موازین مندرج در قانون 6698 موخ 19/01/1395 شمسی مصادف با 07/04/2016 میلادی که در روزنامه رسمی شماره 29677 ترکیه منتشر شده است، رضایت مشتری مبنی بر حق و حقوق استفاده از اطلاعات شخصی خود توسط گروه عمار را مشخص و تعیین می‌کند.

2ـ اطلاعات مورد نظر این رضایت‌نامه

رضایت‌نامه استفاده از اطلاعات شخصی مشتری شامل اطلاعات و مشخصات شخصی مشتری به شرح زیر می‌باشد؛

1ـ اطلاعات کارت شناسایی (هویتی)، گواهینامه، گذرنامه، محل و آدرس اقامت و اطلاعات ثبت احوال و مانند آن در خصوص اطلاعات شناسایی و هویتی.

2ـ هر نوع اطلاعات ارتباطی مانند آدرس، تلفن، ایمیل، محل کار و مانند آن.

3ـ استفاده کردن از عکس‌های اخذ شده در قرارداد فروش.

3ـ تعهدات و مسئولیت‌های گروه عمار

هدف گروه عمار از جمع‌آوری اطلاعات شخصی مشتریان و استفاده از آنها در راستای انجام فعالیت‌های شرکت، ارائة اطلاعات به مشتریان و امور فروش و بازاریابی است. گروه عمار می‌تواند در راستای اهداف فوق و بر اساس مقررات و قوانین اطلاعات شخصی مشتریان را مخصوصاً در خارج از کشور توسط شرکت‌های وابسته به گروه عمار مانند شرکت عمار پروپرتیز پی.جی.ـ اس.سی و دیگر موسسات و ادارات دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار دهد و با آنان به اشتراک بگذارد.

4ـ حدود (محدوده)

این بیان، شامل شرایط و ضوابط مندرج در قسمت سیاست حفاظت از اطلاعات شخصی گروه عمار که در وب‌سایت گروه نیز منتشر و اعلام شده می‌باشد.

به عنوان صاحب اطلاعات، گروه عمار در راستای تعهدات مندرج در ماده 3، به گروه اجازة جمع‌آوری اطلاعات شخصی خود را داده‌ام و در خصوص سیاست‌های حفاظت از اطلاعات شخصی گروه عمار اطلاعات لازم را کسب کرده‌ام. صحت موارد فوق را بیان و تأئید می‌نمایم.

مشخصات مشتری و صاحب اطلاعات

نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه / شماره گذرنامه:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

امضاء: