تور ۳۶۰ درجه مجازی

همزمان با ورود به دهه جدید، ما راه های جدیدتری برای نزدیک تر کردن Emaar به شما بوجود می آوریم. با افتخار تور 360 درجه ی واقعیت مجازی واحد های Emaar Square را معرفی میکنیم که میتوانید خانه آتی خود را تنها با یک کلیک تجربه کنید
ADDRESS RESIDENCES SKYVIEW ISTANBUL

واحد ۲ خوابه رزیدنس

برج HEIGHTS در Emaar Square

پنت هاووس ۱- هایتس

برج HEIGHTS در Emaar Square

پنت هاووس ۲- هایتس

رزیدنس های EMAAR SQUARE

واحد سه خوابه در برج های رزیدنس تیپ 3J1

رزیدنس های EMAAR SQUARE

واحد دو خوابه در برج های رزیدنس تیپ 2J

رزیدنس های EMAAR SQUARE

واحد دو خوابه در برج های رزیدنس تیپ 2P1

emaar#lang ASP.NET_SessionId emaar#lang ASP.NET_SessionId