Address Hotel Istanbul

Where Life Happens

EMAAR SQUARE MALL

Shopping, Entertainment, Social Life and Gastronomy Centre

EMAAR SQUARE HEIGHTS

با تور ۳ بعدی واقعیت مجازی مجموعه، از برجHeights واقع در Emaar Square دیدن فرمایید

پروژه ی اخیر

هرکدام از قسمت های پروژه ما با طراحی منحصر بفرد تیم مدیریتی Emaar سبک زندگی رویایی را برای شما خلق میکند